Huisregels

Hieronder vind je onze Huisregels- De organisatie kan personen bij wangedrag of het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
- Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
- Bij de ticketaankoop wordt om een geboortedatum gevraagd indien het evenement 16+ is. Een valse leeftijd opgeven om als minderjarige een ticket te kopen resulteert in het weigeren van toegang bij de ingang. Er is in dat geval geen recht op restitutie.
- Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
- Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
- The Return voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
- Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement.
- Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
- Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
- Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
- Bij geweld of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt de bezoeker van het evenement verwijderd.
- Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
- Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
- Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
- Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
- Consumptiemunten/ bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig.
- Om toegang te krijgen tot The Return is het noodzakelijk om je te houden aan de dan geldende corona regels. Meer informatie vind je op www.coronacheck.nl.

  -In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

The Return organisatie